Wat we doen

Wat we doen

Met programma’s, evenementen, netwerkgelegenheden en relatiebeheer vormt Enactus Netherlands het centrum van het Enactus samenwerkingsverband. Enactus Netherlands biedt studenten de kans om zich te ontwikkelen en de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun omgeving door het creëren en uitvoeren van allerlei maatschappelijke projecten en/of sociale ondernemingen.

Programma’s en Activiteiten

Enactus Netherlands kent drie programma’s: de Social Start Up Incubator, de Social Start Up Accelerator en het Bestuursprogramma. Voor de Incubator en de Accelerator is een routekaart ontwikkeld die het traject visualiseert dat de student én het team doorlopen in een Enactus jaar. De route voor de student leidt tot een ondernemende en verantwoorde leider en de route van het team heeft een sociale onderneming als eindbestemming.

Naast het aanbieden van deze programma’s organiseert Enactus Netherlands verschillende evenementen en specifieke activiteiten voor de besturen als onderdeel van het Bestuursprogramma.

Incubator

De Social Start Up Incubator wordt door alle studenten doorlopen. Het kent een vijftal fasen: de team-, probleem-, idee-, pilot- en implementatiefase. Enactus Netherlands ondersteunt de teams in elke fase met workshops en trainingen. In totaal doorlopen 50 projecten van 14 teams de Social Start Up incubator. Hieronder drie voorbeelden.

Accelerator

De Social Start Up Accelerator is bedoeld voor projecten die aantoonbaar hebben laten zien de potentie te hebben om als sociale onderneming op eigen benen te staan. In dit halfjaar durende traject wordt het team intensief begeleid richting een exit van Enactus Netherlands.

 

Bestuursprogramma

Voor de besturen van de Enactus teams heeft Enactus Netherlands een gericht programma ontworpen. De taken en verantwoordelijkheden van de besturen zijn uitgewerkt in een handboek, gedurende het jaar wordt een bestuursacademie en een aantal intervisies georganiseerd. Tijdens deze activiteiten worden trainingen en workshops verzorgd door professionals uit het Enactus Netherlands netwerk. Elk bestuurslid heeft recht op een mentor om gecoacht to worden op persoonlijke ontwikkeling. De mentoren zijn werkzaam bij één van de partners van Enactus Netherlands.

 

Events

De evenementen hebben een belangrijke PR-waarde voor Enactus Netherlands en bieden de studenten en de partners van Enactus Netherlands mooie netwerkmogelijkheden. Het Enactus jaar kent een aantal vaste evenementen.

Het Enactus jaar trapt af met het Startevenement waarvoor alle nieuwe teams worden genodigd. Tijdens het jaar zijn er twee partnerevents waarvoor het programma in samenspraak met de partner wordt bepaald.

Hoogtepunt is de Nationale Competitie. Op dit evenement laten alle Enactus teams in een presentatie van 12 minuten zien op welke manier zij voor positieve maatschappelijke impact hebben gezorgd. Een professionele jury, bestaande uit leden van onze partners en stakeholders, beoordeelt de projecten en kiest één team tot National Champion.

Het winnende nationale Team vertegenwoordigt Enactus Netherlands tijdens de wereldwijde competitie (World Cup) waar alle Enactus landen hun beste team afvaardigen.

Komend academisch jaar is de Nationale Competitie op 5 juni 2020 in Jaarbeurs (Media Plaza), Utrecht.

World Cup

Alle winnaars van de Nationale Competities van over de hele wereld ontmoeten elkaar tijdens de Enactus World Cup. Elk jaar vindt de World Cup plaats in een andere metropool. De winnende teams van de Nationale Competitie presenteren hier hun projecten aan een prestigieuze groep van internationale zakelijke leiders. Op basis van een jaarverslag en een audiovisuele presentatie worden de teams beoordeeld op de mate waarin hun initiatieven erin slagen om levens te veranderen en een betere duurzame wereld mogelijk te maken.

De Enactus World Cup toont de waardevolle bijdragen die Enactus teams leveren over de hele wereld. Ook brengt het evenement een internationaal netwerk van studenten, hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven bij elkaar.

In 2019 zal de World Cup plaatsvinden van 16 tot 18 september in San Jose, USA