Wie we zijn

Wie we zijn

Enactus is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel van dit samenwerkingsverband is om studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Dit doen de studenten door op ondernemende wijze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Teams

Enactus Netherlands heeft veertien lokale teams die gerund worden door studenten van universiteiten en hogescholen. Elk team bestaat uit een bestuur en verschillende projectteams.

Plaats Team Plaats Team
Amsterdam Enactus Universiteit van Amsterdam Maastricht Enactus Hogeschool Zuyd
Amsterdam Enactus Vrije Universiteit Nijmegen Enactus Nijmegen
Den Haag Enactus Haagse Hogeschool Rotterdam Enactus Erasmus Universiteit
Eindhoven Enactus TU Eindhoven Tilburg Enactus Tilburg Universiteit
Groningen Enactus Groningen Utrecht Enactus University College Utrecht
Leeuwarden Enactus NHL Stenden  Utrecht Enactus Utrecht
Maastricht Enactus Universiteit Maastricht Wageningen Enactus Wageningen

Organisatie

VISIE

Een eerlijke, duurzame wereld voor iedereen.

MISSIE

Enactus stelt studenten in staat zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Het middel hiervoor is sociaal ondernemerschap.

Bestuursleden

Het bestuur van de Enactus Netherlands bestaat uit ervaren leiders uit het bedrijfsleven. Het bestuur begeleidt Enactus Netherlands bij de strategische groei en ontwikkeling. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding.

Chris Heutink – CEO Randstad Groep Nederland – Voorzitter

Sjoerd Laarberg – CEO Allianz Nederland – Penningmeester

Rob Fijneman – Lid raad van bestuur KPMG Nederland & hoogleraar IT auditing Universiteit Tilburg

Suzanne Jungjohann – HR Directeur Nationale Nederlanden

Eugene Sterken – CEO Koninklijke Ahrend

MEDEWERKERS

Directeur
mmunneke@enactus.org
06-50 25 09 52
Programma Manager
nmoorman@enactus.org
06-20 43 93 37
Business Developer
bdnl@enactus.org
06-55 73 01 91
Communicatie & Event Manager
evanasbeck@enactus.org
06-46 16 44 83

Sociaal jaarverslag

Jaarlijks brengt Enactus Netherlands een sociaal jaarverslag uit: een actueel verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Bekijk het verslag en laat je informeren en inspireren!

Financieel jaarverslag

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2018 van Stichting Enactus Netherlands.

Beleid

Klik hier voor het strategisch kader van Enactus Netherlands. In het document staat in hoofdlijnen het actuele beleidsplan uitgelegd.

Wereldwijd

Enactus Netherlands is onderdeel van een internationale gemeenschap van circa 70,000 studenten die één ding gemeen hebben: de wereld socialer en duurzamer maken. Met 36 landen organisaties vormt Enactus één van de grootste en krachtigste mondiale netwerken waar studenten zich als vrijwilligers inzetten om positieve maatschappelijke impact te maken. Op deze manier ontwikkelen zij zich tot ondernemende en verantwoorde leiders.

 

Sustainable Development Goals

De 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) van de Verenigde Naties die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030, vormen het kader waarbinnen, wereldwijd, Enactus initiatieven bewegen.

 

 

 

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt ENACTUS persoonsgegevens?
  1. Studenten die actief zijn in een ENACTUS jaar. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Alumni die als student actief zijn geweest bij ENACTUS. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  3. Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven, fondsen en onderwijsinstellingen die ENACTUS financieel en met mankracht ondersteunen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  4. Vrijwilligers. Zij geven trainingen, zijn mentor of business advisor tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  5. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van ENACTUS en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  6. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij overheden en leveranciers werken.
En met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met studenten, alumni, partners, onderwijsinstellingen, fondsen en andere belanghebbenden zou ENACTUS haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met de verschillende partnerschappen die ENACTUS kent.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. ENACTUS heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van ENACTUS te vergroten en de interesse van potentiele partners te wekken. Daar waar noodzakelijk vragen we toestemming om je te informeren. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel studenten en alumni actief zijn; hoeveel partners we hebben en hoeveel medewerkers bij partners en onderwijsinstellingen actief betrokken zijn om ze te kunnen bepalen of de interesse in wat we doen groeit.

Wie is hier binnen ENACTUS verantwoordelijk voor?

De directeur.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

ENACTUS-medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de programma’s.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Persoonsgegevens worden bij hoge uitzondering en enkel en alleen dan uitgewisseld indien dat het belang en doel van ENACTUS dient. Tevens dienen betrokken personen hiervoor dan toestemming te hebben gegeven.

Kan ik controleren welke informatie ENACTUS over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie ENACTUS over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@enactus.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@enactus.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor ENACTUS, bijvoorbeeld als student, alumni of partner, ontvangen (automatische) serviceberichten, zoals een newsletter. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@enactus.nl. De gegevens worden dan verwijderd.

Wie mails krijgt over acties of campagnes van ENACTUS, of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@enactus.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact. In het geval van ENACTUS alumni zolang tot zij aangeven uitgeschreven te willen worden. De gegevens worden dan verwijderd.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@enactus.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@enactus.nl. Studenten, alumni en vertegenwoordigers van partners en onderwijsinstellingen van ENACTUS kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

ENACTUS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel ENACTUS probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt ENACTUS expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

ENACTUS is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. ENACTUS maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.