Alumni

Het alumni netwerk vormt een essentieel onderdeel van Enactus. Deze ondernemende en verantwoorde leiders zetten het gedachtegoed van Enactus voort als sociaal ondernemer of binnen het bedrijfsleven.

Betrokken alumni zijn ambassadeurs voor de organisatie en zijn op verschillende manieren betrokken bij Enactus: als adviseur bij een van de lokale universiteitsteams; als donateur van een van de lokale teams; als mentor van een student(e); of als jurylid bij de Nationale Competitie of de World Cup. Bovendien is er een grote doorstroom van alumni die werken bij Enactus partners.