Netherlands

Enactus Worldwide

image desc

Wie we zijn

en•act•us

Enactus stimuleert studenten om onze samenleving te verbeteren door ondernemende actie. We bieden studenten de kans zich te ontwikkelen tot ‘value driven leaders’. Enactus is een incubator en accelerator voor sociaal ondernemerschap voor studenten uit het hoger onderwijs.

entrepreneurial—ondernemend. Het zien van kansen en het talent om die kansen om te zetten in waarde.

action—actie. De kwaliteit om een idee om te zetten in resultaat.

us—wij. Individuen die samen groter zijn dan de som der delen.

Wie wij zijn

Enactus is een internationale non-profitorganisatie die studenten, het hoger onderwijs en leiders uit het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Samen ondernemen we actie om de kwaliteit van leven en de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren. Studenten die actief zijn voor Enactus ontwikkelen maatschappelijke projecten over de hele wereld, waarbij ze professionele begeleiding krijgen van hogeronderwijsinstellingen en leiders uit het bedrijfsleven.

De uitvoering van de projecten zorgt niet alleen voor verandering van levens, het helpt studenten ook bij het ontwikkelen van talent en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière.

Onze belofte

Samen beloven we actie te ondernemen. We zijn vastberaden om onze passies, ideeën en talenten toe te passen om zo veel mogelijk levens te beïnvloeden. Geen oplossingen bieden door hulp uit te delen, maar door met de betrokkenen samen te werken aan een duurzame oplossing. Met als resultaat dat alle betrokkenen in staat worden gesteld zich maximaal te ontplooien.

Onze waarden

Ontdek

Enactus Nederland daagt studenten uit om zichzelf te ontdekken. Enactus biedt studenten de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan hun omgeving door het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten. Een nieuwsgierige houding is belangrijk. Alles wat we doen bestaat uit kansen zien, die anderen niet zien.

Durf

Enactus studenten zijn ondernemend. Door acties te ondernemen en nieuwe uitdagingen aan te durven gaan, geven studenten iets terug aan de samenleving. De bereidheid om te proberen, te falen en te leren tijdens een ontdekkingstocht is net zo belangrijk als de wil om te slagen.

Betrokken

Enactus studenten zijn maatschappelijk betrokken. Ze zetten zich in voor Enactus om iets terug te geven aan de samenleving. Verbeterde leefomstandigheden voor beneficianten van sociale ondernemingen zijn altijd het uitgangspunt. We zijn betrokken bij de wereld, bij onze partners en onze projecten.

Organisatie

In Nederland zijn er zestien lokale Enactus Teams die gerund worden door studenten van universiteiten en hogescholen. In samenwerking met bedrijven en hogeronderwijsinstellingen, ontwikkelen de Teams allerlei projecten die levens veranderen en een betere en duurzame wereld mogelijk maken. De overkoepelende landelijke organisatie, Enactus Netherlands, is verantwoordelijk voor begeleiding en training van de Teams, bewaking van het Enactus merk in Nederland en voor het organiseren van nationale evenementen.

Partners

Bedrijven en hoger onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol bij het werk van Enactus. Ze helpen ons om professionele en ondernemende leiders te ontwikkelen en bij het realiseren van succesvolle projecten. De werknemers van onze partners zijn actief betrokken bij het coachen van teams, het geven van trainingen en bij de jurering van de Nationale Competitie.