Netherlands

Enactus Worldwide

Project Fishfarm

Project Fishfarm

Enactus UCU

Kansen zien

In Gachie, Kenia, bevindt zich de Redhill Baraka School (RBS), waar 190 (wees)kinderen onder-wijs ontvangen. Corruptie door het management zorgde er helaas voor dat de financiering voor de school werd teruggetrokken. Aangezien de algemene directeur was gevlucht met de rest van het geld, werd de school gesloten en stond de gemeenschap aan de rand van de afgrond.

Actie ondernemen

Op dat moment benaderde Lazarus Tsuma, die vrijwillig als rector was ingesprongen, via persoon-lijke contacten Enactus UCU. De school was reeds begonnen met het houden van eenden, geiten, kippen en konijnen, en was op de manier in staat om een bus te kopen, zodat meer kinderen de school konden bijwonen. Met het oog op het voedseltekort binnen de school begon RBS in 2013 met het telen van tilapia vissen, en in de zomer van 2014 werd er in overleg besloten om te inves-teren in een professionele vissenkwekerij.

Vooruitgang mogelijk maken

Zodoende werd er over het komende jaar geld opgehaald, en in de zomer van 2015 werd een be-drag van 11.154,51 geïnvesteerd. Met dit geld zijn de noodzakelijke bouwmaterialen en apparatuur gekocht, en zijn werkkrachten in dienst genomen voor de bouw en het beheer van de vissenkwe-kerij. Enactus UCU heeft hierbij intensief samengewerkt met Jambo Fish in Nairobi, en ThinkSmart Farm Technologies in Eldoret, twee Keniaanse bedrijven met veel ervaring in professionele visteelt. Elk half jaar worden 6000 tilapia vissen gekweekt in de vijver, wat een jaarlijkse omzet van 20.025 euro oplevert. Dit geld wordt volledig gebruikt om de kwekerij operationeel te houden en de school vooruit te helpen.