Netherlands

Enactus Worldwide

Onder de pannen!

Onder de pannen!

Enactus UvA

Kansen zien

Logo Onder de PannenEnactus Onder de Pannen! is een intergenerationeel buurtcohesieproject waarbij ouderen en basisschoolkinderen samen worden gebracht. Er blijkt een behoefte onder ouderen aan meer sociale participatie met buurtperspectief met als doel eenzaamheid tegen te gaan. Met name is er behoefte aan initiatieven welke ouderen een actieve plaats in de samenleving/buurt in laten nemen en hierdoor bijdragen aan empowerment van de groep. Daarnaast merken medewerkers van de scholen een tekort aan stabiliteit, structuur en gezond eetgedrag.

Actie ondernemen

Enactus Onder de Pannen! brengt ouderen en basisschoolkindenren wekelijks na school bij elkaar in een buurthuis, om samen een gezonde maaltijd bereiden en deze met de ouders van de kinderen opeten. Waar eerdere projecten voor ouderen zich vooral richten op het samenbrengen van ouderen in bijvoorbeeld kaartclubjes, richt ons project ons op het inzetten van ouderen op hun kwaliteiten. Door ze niet als zielig of hulpbehoevend te benaderen, kunnen ouderen hun trots behouden en tegelijkertijd bijdragen aan een project. Door ze niet alleen met andere ouderen, maar ook met kinderen en ouders van kinderen in contact te brengen breiden ze hun sociale netwerk op een andere manier uit. Daarnaast helpt Enactus Onder de Pannen! om meer stabiliteit, structuur en gezond eetgedrag te creëren bij kinderen door hen op een gestructureerde manier ervaring te laten opdoen in het bereiden en eten van een gezonde maaltijd.

Vooruitgang mogelijk maken

De grootste kracht van Enactus Onder de Pannen! is dat het meerdere doelgroepen samenbrengt, en hun needs en mogelijkheden op een manier combineert waarin alle betrokkenen ook projectbeneficiënten worden. Het project helpt ouderen zich minder eenzaam te voelen door hen te laten participeren in het buurtleven. Ouderen die deelnemen aan het project voelen zich minder alleen en gewaardeerd door hun kennis over gezond eten over te brengen op de kinderen. De kinderen leren hierdoor meer over koken en een gezond eetpatroon. Daarnaast draagt het project bij aan een beter cohesie binnen de buurt, door verschillende mensen met elkaar in contact te laten komen.

Meer informatie?

Website: www.onderdepannen.org
Facebook: www.facebook.com/onderdepannenenactus
E-mail: onderdepannen@enactus-uva.nl