Netherlands

Enactus Worldwide

Kom ErBij

Kom ErBij

Enactus UCU

Kansen zien

Project Kom ErBij is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van daklozen en psychiatri-sche patiënten: in samenwerking met het Leger des Heils leidt Enactus UCU de doelgroep op tot imker. Daarnaast verbeteren de interacties die komen kijken bij de opleiding de sociale vaardighe-den van de doelgroep, en heeft het project een zeer positief effect op het milieu: het houden van bijen, door middel van de bestuiving van bloemen en planten, zorgt ervoor dat ecosystemen intact blijven en zich kunnen blijven ontwikkelen

Actie ondernemen

Over het afgelopen half jaar heeft Enactus UCU een samenwerkingsverband opgesteld met het Leger des Heils en een professionele bijenhouder. In overleg met de Nederlandse Bijenhouders-Vereniging zal de doelgroep van de pilot phase een professionele training tot imker krijgen. Daarna zal de eerste groep via een trickle-down effect haar kennis doorgeven aan toekomstige groepen daklozen en psychiatrische patiënten. Niet alleen zullen de bijen worden gehouden door de doel-groep, maar de honing en was zal ook worden verpakt en verkocht door Enactus UCU en de doel-groep.

Vooruitgang mogelijk maken

De aantrekkingskracht van Project Kom Erbij zit vooral in de combinatie van positieve uitwerkingen die het project mogelijk maakt. Onder begeleiding van het Leger des Heils en Enactus UCU doet de doelgroep professionele werkervaring op, en de productie en verkoop van de honing voorziet de doelgroep van voortdurende en intensieve sociale interactie. Als laatste stimuleert het project de bijenpopulaties, waardoor de ecosystemen in Nederland beter gewaarborgd blijven.