Netherlands

Enactus Worldwide

standaard

College Greencourts

Enactus UvA / VU

Kansen zien

College Greencourts

Vanaf de jaren tachtig is het aantal kinderen met overgewicht in Nederland toegenomen van 6 tot 15%. Overgewicht komt vaak voort uit een ongezonde leefstijl, bovendien zijn veel kinderen zich helemaal niet bewust van hun eigen (ongezonde) leefstijl of van wat een gezonde leefstijl nou eigenlijk inhoudt.

College Greencourts (CGC) probeert door middel van een interactief lesprogramma voor middelbare scholen over voeding en gezondheid, kinderen bewuster te maken van voeding en gezondheid en praktische handvatten aan te reiken om gezonder te gaan leven. In Amsterdam ligt het gemiddelde op 23%, terwijl dit in armere buurten zelfs is opgelopen tot bijna 40%. Dit welvaartsprobleem kost nu al 3 miljard euro per jaar!

Actie ondernemen

De people in need voor dit project zijn jongeren die kampen met een ongezonde leefstijl. Door een eigen moestuin op school te beginnen en daarnaast interactieve gastlessen van experts uit het (groene) bedrijfsleven aan de leerlingen aan te bieden, probeert het team van CGC de leerlingen te enthousiasmeren om ook daadwerkelijk gezonder te gaan leven.

Om dit te bewerkstelligen brengen wij alle partijen samen die jongeren beïnvloeden: ouders, leeftijdsgenoten, scholen, bedrijven en de overheid. Door de lesstof online te zetten kunnen de ouders ten alle tijden volgen waar de kinderen mee bezig zijn in de les. Daarnaast wordt het gebruik van social media aangemoedigd, waardoor leeftijdsgenoten van de leerlingen ook zien dat de leerlingen gezond bezig zijn, om zo het imago van de gezonde leefstijl voor die leeftijdsgroep te verbeteren. Verder willen wij experts uit het bedrijfsleven en docenten samen brengen om een lesprogramma samen te stellen en nieuwe innovaties direct te integreren, om zo een educatief sterk en up-to-date programma te creëren, waarin de leerlingen tegelijkertijd kennis maken met de groene industrie, die kampt met een werknemers tekort.

Vooruitgang mogelijk maken

foto UGC

Door alle partijen die jongeren beïnvloeden bij elkaar te brengen, proberen we een krachtig instrument te ontwikkelen om jongeren bewuster te maken van voeding en gezondheid, om zo de stijgende lijn (en kosten) van kinderen met overgewicht om te buigen en de ambitie van de gemeente Amsterdam om in 2033 alle kinderen op gezond gewicht te hebben te kunnen halen.

Op dit moment is CGC met een pilot van het lesprogramma bezig op het Wellant College in Amersfoort. De eerste 4 lessen van het programma zijn zeer enthousiast ontvangen door zowel de docenten als de leerlingen!

In de toekomst hopen wij dit project in heel Nederland op elke middelbare school te implementeren, om zo elke jongere in Nederland te kunnen bereiken. Door de verkoop van het lesprogramma aan andere scholen, kan geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het lesprogramma en het merk: College Greencourts. Daarnaast kunnen er in de toekomst andere inkomstenbronnen worden aangeboord, in de vorm van een webshop waarin leerlingen attributen kunnen kopen om thuis een moestuin te beginnen (of enige vorm van abonnementskosten voor het deel kunnen uit maken van het College Greencourts netwerk).

Meer informatie?

Website:    www.collegegreencourts.nl
Facebook:  www.facebook.com/CollegeGreencourts

College Greencourts