Netherlands

Enactus Worldwide

Coffee Career

Projectfeiten

  • Al 2 jaar een coffee corner met een bijzonder verhaal
  • 29 jongeren met een Wajong-status hebben deelgenomen
  • 50% succesvol gere-integreerd op de arbeidsmarkt

Coffee Career

Enactus UvA

Kansen zien

Coffee Career richt zich op Wajongers met een lichte geestelijke beperking of gedragsproblemen. Hierbij kan gedacht worden aan leerproblemen, ADHD en autisme. Deze groep komt vaak moeilijk aan een baan, omdat zij extra begeleiding nodig hebben en er soms aanpassingen in een bedrijf nodig zijn. Dit schrikt werknemers af een Wajonger in dienst te nemen, terwijl zij wel degelijk over de capaciteiten beschikken om te werken.

Actie ondernemen

Project Coffee Career biedt Wajongers een proefplaatsing in een coffeecorner in de Universiteit van Amsterdam. Hier kunnen zij onder gepaste begeleiding werkervaring opdoen gedurende drie maanden. Vervolgens worden zij begeleid bij het vinden van een vervolgtraject.

Vooruitgang mogelijk maken

De Wajongers waar dit project zich op richt zijn zeer goed in staat om te werken. Vaak ontbreekt alleen het laatste zetje bij de werkgever of bij de Wajonger zelf. Deze jongeren zitten vaak jarenlang in een uitkering zitten, waardoor ze onzeker raken en geen werkervaring opdoen. Zo raken ze in een sociaal isolement, wat nog meer psychische problemen met zich mee brengt. Coffee Career doorbreekt deze negatieve spiraal en begeleidt de jongeren naar werk.

Meer informatie over Coffee Career: www.coffeecareer.nl